Flow

Alle emoties zijn vertragingen van de creatieve instant respons staat of de FlOW staat.

Flow is de optimale ervaringsstaat, in flow respose je in het hier en nu

Hoe krijg je een groep in flow…

Wat ik Flow noem is het proces van totale betrokkenheid bij het leven, waarbij spontane creativiteit en plezier ontstaan.

De sleutel tot flow is verbinding waarbij spontaane creativiteit van plezier ontsaat.

‘Wetenscppelijke doorbraken hebben weining met intellect te maken, er is altijd een bewustzijnssprong die je wat mij betreft intuitie kunt noemen. De oplossing komt gewoon naar je toe en je weet niet hoe of waarom’ Albert einstein

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Sharing Buttons by Linksku