Je kunt niet niet communiceren.

Wat je ook doet of niet doet, het heeft voor anderen om je heen een betekenis. Alles aan je communiceert. Communicatie heeft zowel bewust als onbewust plaats. Het bevat 4 aspecten van waaruit we bewust of onbewust denken en handelen.

  1. Het zakelijke aspect: hoe zeg ik wat ik zeggen wil zo begrijpelijk mogelijk?
  2. Het expressieve aspect: wat laat ik van mezelf zien en wat wil ik dat de ander van mij ziet?
  3. Het relationele aspect: wat vind ik van de ander, heb ik een of meerdere waarde-oordelen over hem of haar?
  4. Het appellerende aspect: wat wil ik van de ander?

Communicatie zien we als het verwoorden en verbeelden van wat er in je hoofd afspeelt aan iemand anders of aan jezelf.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Sharing Buttons by Linksku