Wanneer is coaching zinvol?

Coaching is zinvol als we iets aan de huidige situatie willen veranderen.

Welke vorm van coaching we inzetten is belangrijk te weten wat we willen veranderen en wat het beoogde doel is. Als we dit weten kunnen we een coachvraag formuleren.

Er kan ook een gevoel zijn dat er iets moet veranderen, zonder dat er een helder beeld is van de gewenste situatie. Een coach heeft instrumenten om achter ‘ de vraag achter de vraag’ te komen en kan support geven bij het formuleren van de doelstelling of de gewenste situatie. Er kan ook de vraag leven of een coachtraject de juiste interventie is. Juist door met een coach in gesprek te gaan kan hier duidelijkheid ontstaan.

Een coach is een meester in het stellen van vragen en naar boven halen van de behoefte en weerstand.

Heeft het doel of de behoefte tot verandering te maken met (inter)persoonlijke functioneren van mensen, dan is coaching een passende interventie. In bijna alle gevallen van verbetering in communicatie, competenties of bijvoorbeeld groei in de huidige functie, is coaching een effectief middel.

De vragen die wij kunnen stellen zijn: (Joran, we kunnen ook met doorklik links werken om de tekst compacter te houden)

 1. Waar loopt u tegenaan?

×          bv een waardevolle manager die de organisatie dreigt te verlaten of een afdeling, waarvan u wilt dat de afdeling beter samenwerkt of een behoefte van algemene aard, zoals hogere efficiëntie, lagere ziekteverzuim, meer open communicatie, creëren van zelfsturende teams of het terugdringen van personeelsverloop

 1. Heeft het te maken met:

×           een individu

×           een team of een afdeling

×           de hele organisatie

 1. Gaat het om:

×          curatieve (herstel)vraagstukken

×    rond herstel, correctie, reorganisatie, conflict of ziekteverzuimkwesties.

×          preventieve (groei)vraagstukken

×    rond zakelijke- of persoonlijke ontwikkeling, zoals omzet groei of ontwikkelen van competenties van medewerkers

 1. Heeft de uitdaging of het probleem te maken met een van onderstaande 5 punten:

a)het management, de leidinggevende en of andere sleutelfiguren in de organisatie

 1. zakelijke – relationele vraagstukken van het management. Geënt op zakelijke groeien organisatie.
  1. Excutive coaching(strategisch)
  2. Business coaching(commercieel)
  3. Corporate coaching(organisatiecultuur)

b)organisatie ontwikkeling, competentie ontwikkeling of communicatievraagstukken

 1. Competentie ontwikkeling(individuen als teams)
  1. Preformance coaching Competence-Team- en Corporate coaching

c) vraagstukken rond karakter en persoonlijkheid en vragen rond (werk/privé) balans

 1. Persoonlijk functionerenreflectie/zoeken naar balance
  1. Life coaching/Personal coaching

d)loopbaan vraagstukken, zoals heroriëntatie, outplacement, re-integratie en mobiliteit

 1. 1.    Loopbaanvraagstukken reintergratie/verzuimpreventie
  1. a.     Loopbaan coaching/Outplacment

e)meer emotionele vraagstukken rond stress, burnout, ziekte of conflict

 1. 1.    Herstel/correctie de meer emotioneel getinte kwesties
  1. a.     Herstelbegeleiding/counseling (burnout, reintergratie, ziekteverzuim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Sharing Buttons by Linksku