Emotionele intelligentie

De fysieke route die emotionele intelligentie volgt, begint in de hersenen, boven het ruggenmerg.

EQ hersenen

Je eerste gevoelens komen hier binnen en moeten hun weg afleggen naar de voorzijde van je hersenen voordat je rationeel kunt nadenken over wat je hebt ervaren. Maar eerst komen zij nog langs het limbisch systeem, de plek waar emoties worden ervaren. Emotionele intelligentie vereist effectieve communicatie tussen rationele en emotionele gebieden van de hersenen.

bron:emotionele intelligentie 2.0Wat is het doel van netwerken?

‘Wat is het doel van netwerken’

Deze vraag werd mij gesteld en ik had direct een antwoord klaar, ‘om business binnen te halen’.

Naast mij hoorde wat ongemakkelijke klanken voorbijkomen en heb  het idee dat ik te direct was.

Maar het gaat natuurlijk wel om klanten binnen halen, vissen in een grote vijver. Wanneer je je uitspreek en zegt op een netwerkbijeenkomst; luister ik wil jouw als klant en ik wil 10.000 euro omzet verdienen aan je, dan duiken ineens al je vissen onder een lotusblad en vang je niets. Logisch zou je denken…

En laten we wel wezen, het voelt niet goed om aas te zijn. Dus dan houden we het op een veilige modus ‘contact maken’.

Dat is dus wat wij het doel noemen van een netwerkbijeenkomst, wat kan deze man of vrouw voor toegevoegde waarde zijn in jouw netwerk en voor jouw netwerk. Aan wie kan je je nieuwe contact voorstellen?

Een handige tool is de ONLINE:

 1. Openvragen stellen(interesse stellen)
 2. Notities maken(op het kaartje)
 3. Lichaamshouding(open)
 4. Iriscontact(oogcontact)
 5. Navragen(concreet de afspraak herhalen)
 6. Empathie(bedanken voor het gesprekje en uitleg geven waarom je gedag zegt)

Wees met name authentiek en jezelf bij elke ontmoeting en ik elk gesprekje!Je kunt niet niet communiceren.

Wat je ook doet of niet doet, het heeft voor anderen om je heen een betekenis. Alles aan je communiceert. Communicatie heeft zowel bewust als onbewust plaats. Het bevat 4 aspecten van waaruit we bewust of onbewust denken en handelen.

 1. Het zakelijke aspect: hoe zeg ik wat ik zeggen wil zo begrijpelijk mogelijk?
 2. Het expressieve aspect: wat laat ik van mezelf zien en wat wil ik dat de ander van mij ziet?
 3. Het relationele aspect: wat vind ik van de ander, heb ik een of meerdere waarde-oordelen over hem of haar?
 4. Het appellerende aspect: wat wil ik van de ander?

Communicatie zien we als het verwoorden en verbeelden van wat er in je hoofd afspeelt aan iemand anders of aan jezelf.

Wanneer is coaching zinvol?

Coaching is zinvol als we iets aan de huidige situatie willen veranderen.

Welke vorm van coaching we inzetten is belangrijk te weten wat we willen veranderen en wat het beoogde doel is. Als we dit weten kunnen we een coachvraag formuleren.

Er kan ook een gevoel zijn dat er iets moet veranderen, zonder dat er een helder beeld is van de gewenste situatie. Een coach heeft instrumenten om achter ‘ de vraag achter de vraag’ te komen en kan support geven bij het formuleren van de doelstelling of de gewenste situatie. Er kan ook de vraag leven of een coachtraject de juiste interventie is. Juist door met een coach in gesprek te gaan kan hier duidelijkheid ontstaan.

Een coach is een meester in het stellen van vragen en naar boven halen van de behoefte en weerstand.

Heeft het doel of de behoefte tot verandering te maken met (inter)persoonlijke functioneren van mensen, dan is coaching een passende interventie. In bijna alle gevallen van verbetering in communicatie, competenties of bijvoorbeeld groei in de huidige functie, is coaching een effectief middel.

De vragen die wij kunnen stellen zijn: (Joran, we kunnen ook met doorklik links werken om de tekst compacter te houden)

 1. Waar loopt u tegenaan?

×          bv een waardevolle manager die de organisatie dreigt te verlaten of een afdeling, waarvan u wilt dat de afdeling beter samenwerkt of een behoefte van algemene aard, zoals hogere efficiëntie, lagere ziekteverzuim, meer open communicatie, creëren van zelfsturende teams of het terugdringen van personeelsverloop

 1. Heeft het te maken met:

×           een individu

×           een team of een afdeling

×           de hele organisatie

 1. Gaat het om:

×          curatieve (herstel)vraagstukken

×    rond herstel, correctie, reorganisatie, conflict of ziekteverzuimkwesties.

×          preventieve (groei)vraagstukken

×    rond zakelijke- of persoonlijke ontwikkeling, zoals omzet groei of ontwikkelen van competenties van medewerkers

 1. Heeft de uitdaging of het probleem te maken met een van onderstaande 5 punten:

a)het management, de leidinggevende en of andere sleutelfiguren in de organisatie

 1. zakelijke – relationele vraagstukken van het management. Geënt op zakelijke groeien organisatie.
  1. Excutive coaching(strategisch)
  2. Business coaching(commercieel)
  3. Corporate coaching(organisatiecultuur)

b)organisatie ontwikkeling, competentie ontwikkeling of communicatievraagstukken

 1. Competentie ontwikkeling(individuen als teams)
  1. Preformance coaching Competence-Team- en Corporate coaching

c) vraagstukken rond karakter en persoonlijkheid en vragen rond (werk/privé) balans

 1. Persoonlijk functionerenreflectie/zoeken naar balance
  1. Life coaching/Personal coaching

d)loopbaan vraagstukken, zoals heroriëntatie, outplacement, re-integratie en mobiliteit

 1. 1.    Loopbaanvraagstukken reintergratie/verzuimpreventie
  1. a.     Loopbaan coaching/Outplacment

e)meer emotionele vraagstukken rond stress, burnout, ziekte of conflict

 1. 1.    Herstel/correctie de meer emotioneel getinte kwesties
  1. a.     Herstelbegeleiding/counseling (burnout, reintergratie, ziekteverzuim)


Flow

Alle emoties zijn vertragingen van de creatieve instant respons staat of de FlOW staat.

Flow is de optimale ervaringsstaat, in flow respose je in het hier en nu

Hoe krijg je een groep in flow…

Wat ik Flow noem is het proces van totale betrokkenheid bij het leven, waarbij spontane creativiteit en plezier ontstaan.

De sleutel tot flow is verbinding waarbij spontaane creativiteit van plezier ontsaat.

‘Wetenscppelijke doorbraken hebben weining met intellect te maken, er is altijd een bewustzijnssprong die je wat mij betreft intuitie kunt noemen. De oplossing komt gewoon naar je toe en je weet niet hoe of waarom’ Albert einsteinSharing Buttons by Linksku